do 1,5 mln zł nawet na 35 lat

hipoteka, konsolidacja, refinansowanie

Otwórz ➔

0% prowizji

Otwórz ➔

15 banków w jednym miejscu

Otwórz ➔

0% prowizji za udzielenie

0% za wcześniejszą spłatę

wakacje kredytowe

Otwórz ➔

Odwrócony kredyt hipoteczny – omawiamy hipotekę odwróconą

Odwrócony kredyt hipoteczny to szansa na dodatkową, sporą gotówkę w zamian za prawo do mieszkania przelane na bank. Dla osób w dowolnym wieku. Wypłaty w transzach lub całościowo z jednoczesnym prawem do dożywotniego zamieszkania. Wysokość uzależniona jedynie od stanu i wartości nieruchomości.

Odwrócony kredyt hipoteczny jest stosunkowo nowym produktem finansowym na polskim rynku bankowym. Przeznaczona jest dla wszystkich osób, które posiadają własne mieszkanie lub dom, choć docelowo skierowana jest dla osób starszych – głównie po 60 roku życia, a także osób samotnych. Odwrócony kredyt hipoteczny jest, jak sama nazwa wskazuje przeciwieństwem kredytu hipotecznego i pozwala odzyskać zamrożony w nieruchomości kapitał, a pieniądze przeznaczyć na spokojne życie na emeryturze.

Dzięki zawarciu umowy o odwróconej hipotece w zamian za prawny tytuł uprawniający do późniejszego użytkowania mieszkania po śmierci beneficjenta, beneficjent otrzymuje pieniądze, które mogą być wypłacone jednorazowo lub w transzach.

Całkowita suma kredytu uzależniona jest od wartości nieruchomości. Korzystający z odwróconego kredytu hipotecznego zobowiązany zostaje również do przeprowadzania wszelkich koniecznych napraw i remontów, tak by stan nieruchomości z biegiem czasu nie uległ pogorszeniu, które realnie odbiłoby się na zmniejszeniu jej wartości. W przypadku odwróconego kredytu hipotecznego bank udzielający go nie determinuje wysokości kredytu od stanu zdrowia i wieku kredytobiorcy, jak ma to miejsce w przypadku innych kredytów, a jedynie od wartości i stanu nieruchomości. W przypadku odwróconego kredytu hipotecznego wypłacanego w transzach to warto pamiętać, że nie urywają się one nagle w sytuacji śmierci kredytobiorcy i ewentualnych współkredytobiorców, a mogą przejść na ewentualnych spadkobierców, jeżeli spadkobiercy zobowiążą się do przestrzegania warunków umowy.

Warto również pamiętać o fakcie, że odwrócony kredyt hipoteczny wbrew obiegowej opinii jest rzeczą odwracalną i zarówno beneficjent, jak i jego ewentualni spadkobiercy mogą cofnąć tytuł do użytkowania nieruchomości banku jeżeli zwróci, również w dogodnych ratach, których warunki ustala się na drodze indywidualnego porozumienia z bankiem całą kwotę, którą bank wypłacił w ramach odwróconej hipoteki.

Ważną kwestią jest też fakt, że w przypadku starań o odwróconą hipotekę kredytobiorca nie musi przedstawiać wysokości swoich dochodów, może wręcz nie otrzymywać żadnych dochodów, a jeżeli tylko ma prawo do mieszkania to może otrzymać odwrócony kredyt hipoteczny. Jest to spowodowane tym, że odwrócona hipoteka nie wymaga absolutnie żadnych wpłat pieniędzy przez kredytobiorcę, więc suma jego dochodów nie jest rzeczą z punktu widzenia banku istotną. I choć odwrócony kredyt hipoteczny jest dedykowany głównie osobom starszym i samotnym to nie ma żadnych przeciwwskazań, by starała się o niego osoba dowolnej płci i w dowolnym wieku.

0 0 votes
Article Rating
2 komentarzy
Newest
Oldest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Ewa D
1 rok temu

A ja osobiście brałam odwrócony kredyt hipoteczny z tego ogłoszenia i muszę Wam powiedzieć, że odpowiedź od nich dostałam wręcz błyskawicznie, a pieniądze wpłynęły mi na moje konto bankowe zaledwie w ciągu jednego dnia, bo jest mniej formalności niż w zwykłym banku.

Udzielam pomocy w zaciągnięciu hipoteki odwróconej
1 rok temu

Dzień dobry. Pomagam wszystkim osobom zaciągnąć najkorzystniejszy odwrócony kredyt hipoteczny. Wystarczy do mnie napisać, a pomogę uzyskać najtańszą hipotekę odwróconą, jaką można znaleźć na naszym rynku finansowym. Zostaw komentarz, a pomogę we wszystkich formalnościach! Wystarczy, że jesteś właścicielem nieruchomości i posiadasz spółdzielcze prawo własnościowe do danego lokalu lub prawo do użytkowania wieczystego. Nie musisz być właścicielem danej nieruchomości, możesz być współwłaścicielem.

Czekam na kontakt, napisz do nie jeszcze dziś!

Ważne informacje O serwisie Serwis funkcjonuje na podstawie Regulaminu. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Polityką Prywatności. Używamy Cookies i podobnych technologii. Ważne Administrator nie świadczy usług finansowych i nie jest kredytodawcą, pośrednikiem finansowym lub pośrednikiem kredytowym w rozumieniu Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. 2011 Nr 126 poz. 715). Administrator prowadząc niniejszy Serwisu nie dokonuje czynności faktycznych lub prawnych związanych z przygotowaniem, oferowaniem lub zawieraniem umowy o kredyt konsumencki (pożyczkę) oraz nie uzyskuje z tego tytułu oraz z tytułu prowadzenia ninijeszego Serwisu jakichkolwiek korzyści majątkowych bezpośrednio od jego Użytkowników.

Treści Wszelkie Treści, dane i informacje zawarte w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny a także nie są rekomendacją, usługą doradztwa i pośrednictwa finansowego, inwestycyjnego, prawnego itp. Treści zostały zamieszczone przez Administratora lub podmioty trzecie jedynie w celach publikacji subiektywnych, luźnych i niezobowiązujących poglądów i analiz ich autorów. Administrator nie gwarantuje ich rzetelności, aktualności i zgodności z prawdą i nie bierze odpowiedzialności za ich wykorzystanie. Użytkownik ponosi wyłączne ryzyko wykorzystania Treści, danych i informacji zawartych w Serwisie i w związku z tym powinien dokonać ich samodzielnej weryfikacji.

Weryfikacja zdolności kredytowej Firmy pożyczkowe udzielają pożyczek na podstawie Kodeksu Cywilnego i Ustawy o kredycie konsumenckim. Przed zawarciem umowy firmy pożyczkowe mają obowiązek dokonać weryfikacji zdolności kredytowej konsumentów i oceny ryzyka kredytowego na podstawie informacji uzyskanych od konsumenta lub informacji zawartych w bazie danych lub zbiorze danych kredytodawcy. Konsument ma obowiązek przedstawienia, na żądanie kredytodawcy, dokumentów i informacji niezbędnych do dokonania oceny ryzyka kredytowego. Jeżeli kredytodawcą jest bank, ocena ryzyka kredytowego dokonywana jest przy uwzględnieniu art. 70 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe. W związku z powyższym wszelkie sformułowania użyte w Serwisie, które sugerują, że taka weryfikacja nie istnieje mogą wynikać jedynie z braku aktualności lub rzetelności Treści, w której zostały zamieszczone.

Pożyczaj odpowiedzialnie Pożyczaj w ostateczności na cele, które są niezbędne do życia. Upewnij się, że kwota rat nie będzie dla Ciebie zbyt wysoka i że pożyczkę spłacisz terminowo. Nie pożyczaj gdy nie masz pracy i stałego dochodu. Nie spłacaj pożyczek innymi pożyczkami.

Uwaga! Przed zaciągnięciem pożyczki sprawdź wiarygodność firmy pożyczkowej, umowę oraz warunki pożyczki a przede wszystkim: - całkowity koszt pożyczki, - wysokości oprocentowania, - wysokość prowizji za udzielenie pożyczki i wysokość opłat administracyjnych, przygotowawczych, ubezpieczeń itp., - procedurę na wypadek braku lub nieterminowej spłaty pożyczki w tym wysokość opłat windykacyjnych, za monity, upomnienia, wezwania a także wysokość odsetek karnych, - możliwość, warunki i koszt przedłużenie okresu spłaty pożyczki.

Uwaga! Skutkiem braku lub nieterminowej spłaty pożyczki może być przede wszystkim: - wpisanie do rejestru dłużników i brak możliwości zaciągania kolejnych pożyczek, - zlecenie odzyskania wierzytelności lub sprzedaż jej firmie windykacyjnej, - postępowanie sądowe lub komornicze, - naliczenie dodatkowych kosztów takich jak odsetki karne, opłaty za monity, upomnienia, wezwania, ponaglenia i inne koszty windykacji. Więcej informacji znajdziesz na stronie Komisji Nadzoru Finansowego.

Regulamin Serwisu Polityka Prywatności © 2022 ipocentrum.pl