do 1,5 mln zł nawet na 35 lat

hipoteka, konsolidacja, refinansowanie

Otwórz ➔

0% prowizji

Otwórz ➔

15 banków w jednym miejscu

Otwórz ➔

0% prowizji za udzielenie

0% za wcześniejszą spłatę

wakacje kredytowe

Otwórz ➔

Kredyty dla wspólnot mieszkaniowych na dowolny cel

Dobry kredyt dla wspólnot mieszkaniowych na dowolny cel. Szybka wysyłka pieniędzy na konto bankowe. Najlepsze rozwiązanie finansowe online przez Internet. Tanie kredyty dla wspólnot mieszkaniowych bez poręczycieli i zabezpieczeń. Zero ukrytych kosztów, brak formalności.

Remont, modernizacja, czy rozbudowa wielorodzinnych budynków to duża inwestycja, która jest związana z ogromnymi kosztami. Często takie działania są niezbędne dla polepszenia komfortu mieszkańców. Kredyt dla wspólnot mieszkaniowych to oferta, która proponuje duże pieniądze przy małych oprocentowaniach i minimum formalności. Oczywiście taki kredyt jest związany z określonymi działaniami. Kredyty dla wspólnot mieszkaniowych pozwalają pokryć niekiedy 100% inwestycji, a okres kredytowania osiąga 15 lat.

Jak uzyskać?

Kredyt dla wspólnot mieszkaniowy jest związany z pewnymi procedurami, które trzeba skrupulatnie przeprowadzić. Im mamy większą wiedzę na ten temat, tym szybciej przebiegnie proces kredytowy. Oto co powinieneś wiedzieć:

  • ważne są jasne cele inwestycyjne oraz niezbędna jest zgoda członków danej wspólnoty. Muszą być oni świadomi poniesienia kosztów finansowych związanych z kredytem.
  • zanim zaczną się procedury związane z bankiem, należy zwołać zebranie wspólnoty, podczas którego zostanie przedstawiony cały plan inwestycji oraz zobowiązania mieszkańców.
  • dokładne oszacowanie kosztów inwestycji.
  • umowę kredytową podpisuje w imieniu całej wspólnoty zarząd wspólnoty lub w przypadku jego braku wszyscy mieszkańcy.

Wspólny kredyt – wspólne zobowiązania

Przy podejmowaniu decyzji o takim kredycie musimy się liczyć z pewnymi zobowiązaniami. Banki oferują pomoc wspólnotą mieszkaniowym, starają się pomóc w inwestycjach, a my powinniśmy zdawać sobie sprawę z obowiązków, jakie z tego wynikają. Taki kredyt może pokryć całość inwestycji, jakie planujemy. Zero wkładu własnego i 100% wkładu finansowego banku. Okres kredytowania może osiągać nawet 15 lat, co pozwala na sensowne i dogodne rozłożenie rat. Dodatkowe opłaty są bardzo niskie, oprocentowanie zaczyna się już od 5%. Banki są bardzo elastyczne i dostosowują się do potrzeb swoich klientów. Starają się ułatwić cały przebieg kredytowy oraz wszystkie formalności. Decyzję o pożyczce możemy otrzymać już w ciągu 24 godzin po złożeniu wniosku. Ile wspólnota mieszkaniowa może otrzymać w ramach takiego kredytu? Nawet do 2 000 000 złotych. Taka kwota pozwoli nam przeprowadzić bardzo dużą inwestycję i zapewnić komfort mieszkańcom budynku.

0 0 votes
Article Rating
1 Komentarz
Newest
Oldest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Najkorzystniejszy na rynku kredyt dla Wspólnot Mieszkaniowych! Poznaj szczegóły już dziś!
1 rok temu

Finansowani Wspólnot Mieszkaniowych na najlepszych warunkach z niskim oprocentowaniem!

Jeszcze nigdy uzyskanie kredytu inwestycyjnego dedykowanego dla Wspólnot Mieszkaniowych nie było tak proste!

Z nami wyremontujesz i zmodernizujesz nieruchomości wspólne na najlepszych warunkach!

* długi okres spłaty
* kwota zobowiązania od 10 000 złotych bez górnej granicy!
* bez wkładu własnego
* bez przedpłat
* procedura całkowicie online
* darmowe wakacje kredytowe
* bez zabezpieczeń
* premia remontowa

Oferta kredytu dostosowana do indywidualnej polityki danej Wspólnoty Mieszkaniowej!

Ważne informacje O serwisie Serwis funkcjonuje na podstawie Regulaminu. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Polityką Prywatności. Używamy Cookies i podobnych technologii. Ważne Administrator nie świadczy usług finansowych i nie jest kredytodawcą, pośrednikiem finansowym lub pośrednikiem kredytowym w rozumieniu Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. 2011 Nr 126 poz. 715). Administrator prowadząc niniejszy Serwisu nie dokonuje czynności faktycznych lub prawnych związanych z przygotowaniem, oferowaniem lub zawieraniem umowy o kredyt konsumencki (pożyczkę) oraz nie uzyskuje z tego tytułu oraz z tytułu prowadzenia ninijeszego Serwisu jakichkolwiek korzyści majątkowych bezpośrednio od jego Użytkowników.

Treści Wszelkie Treści, dane i informacje zawarte w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny a także nie są rekomendacją, usługą doradztwa i pośrednictwa finansowego, inwestycyjnego, prawnego itp. Treści zostały zamieszczone przez Administratora lub podmioty trzecie jedynie w celach publikacji subiektywnych, luźnych i niezobowiązujących poglądów i analiz ich autorów. Administrator nie gwarantuje ich rzetelności, aktualności i zgodności z prawdą i nie bierze odpowiedzialności za ich wykorzystanie. Użytkownik ponosi wyłączne ryzyko wykorzystania Treści, danych i informacji zawartych w Serwisie i w związku z tym powinien dokonać ich samodzielnej weryfikacji.

Weryfikacja zdolności kredytowej Firmy pożyczkowe udzielają pożyczek na podstawie Kodeksu Cywilnego i Ustawy o kredycie konsumenckim. Przed zawarciem umowy firmy pożyczkowe mają obowiązek dokonać weryfikacji zdolności kredytowej konsumentów i oceny ryzyka kredytowego na podstawie informacji uzyskanych od konsumenta lub informacji zawartych w bazie danych lub zbiorze danych kredytodawcy. Konsument ma obowiązek przedstawienia, na żądanie kredytodawcy, dokumentów i informacji niezbędnych do dokonania oceny ryzyka kredytowego. Jeżeli kredytodawcą jest bank, ocena ryzyka kredytowego dokonywana jest przy uwzględnieniu art. 70 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe. W związku z powyższym wszelkie sformułowania użyte w Serwisie, które sugerują, że taka weryfikacja nie istnieje mogą wynikać jedynie z braku aktualności lub rzetelności Treści, w której zostały zamieszczone.

Pożyczaj odpowiedzialnie Pożyczaj w ostateczności na cele, które są niezbędne do życia. Upewnij się, że kwota rat nie będzie dla Ciebie zbyt wysoka i że pożyczkę spłacisz terminowo. Nie pożyczaj gdy nie masz pracy i stałego dochodu. Nie spłacaj pożyczek innymi pożyczkami.

Uwaga! Przed zaciągnięciem pożyczki sprawdź wiarygodność firmy pożyczkowej, umowę oraz warunki pożyczki a przede wszystkim: - całkowity koszt pożyczki, - wysokości oprocentowania, - wysokość prowizji za udzielenie pożyczki i wysokość opłat administracyjnych, przygotowawczych, ubezpieczeń itp., - procedurę na wypadek braku lub nieterminowej spłaty pożyczki w tym wysokość opłat windykacyjnych, za monity, upomnienia, wezwania a także wysokość odsetek karnych, - możliwość, warunki i koszt przedłużenie okresu spłaty pożyczki.

Uwaga! Skutkiem braku lub nieterminowej spłaty pożyczki może być przede wszystkim: - wpisanie do rejestru dłużników i brak możliwości zaciągania kolejnych pożyczek, - zlecenie odzyskania wierzytelności lub sprzedaż jej firmie windykacyjnej, - postępowanie sądowe lub komornicze, - naliczenie dodatkowych kosztów takich jak odsetki karne, opłaty za monity, upomnienia, wezwania, ponaglenia i inne koszty windykacji. Więcej informacji znajdziesz na stronie Komisji Nadzoru Finansowego.

Regulamin Serwisu Polityka Prywatności © 2022 ipocentrum.pl