do 1,5 mln zł nawet na 35 lat

hipoteka, konsolidacja, refinansowanie

Otwórz ➔

0% prowizji

Otwórz ➔

15 banków w jednym miejscu

Otwórz ➔

0% prowizji za udzielenie

0% za wcześniejszą spłatę

wakacje kredytowe

Otwórz ➔

Kredyt refinansowy hipoteczno-mieszkaniowy – warunki

Kredyt refinansowy hipoteczny to kredyt, który pozwala na zmniejszenie rat kredytu hipotecznego dzięki przeniesieniu go do innego banku. Mniejsze oprocentowanie, długi czas spłaty, możliwość uzyskania dodatkowej gotówki na cele niemieszkaniowe oraz często uproszczona procedura kredytowa to główne zalety refinansowego kredytu hipotecznego.

Refinansowy kredyt hipoteczny oznacza rodzaj kredytu, który jest zaciągany przez kredytobiorcę zw celu spłacenia kredytu mieszkaniowego zaciągniętego w innym miejscu. Posunięcie tego rodzaju może okazać się bardzo korzystne, bo sprawia, że kredytobiorca może liczyć na niższy koszt rat, niż ten, który ponosił dotychczasowo. Na ten stan rzeczy wpływać może kilka powodów, np: sytuacja na rynku kredytów hipotecznych. Kredyt hipoteczny należy do grona kredytów długoterminowych, stanowi zobowiązanie nawet na czterdzieści lat. Z biegiem czasu warunki, na których bank gotów jest udzielić kredytu hipotecznego ulegają zmianie. Dlatego może się okazać, że gdyby kredytobiorca wziął kredyt hipoteczny w tym konkretnym momencie płaciłby mniejszą ratę miesięczną niż płaci obecnie w ramach kredytu hipotecznego, który wziął dziesięć lat wcześniej, bo zmniejszeniu ulega na przykład oprocentowanie kredytu. Możliwość rozłożenia refinansowanego kredytu hipotecznego w czasie większym niż dotychczasowy kredyt hipoteczny. Dłuższy czas spłaty automatycznie wpływa na niższy koszt comiesięcznych rat.

Starania o refinansowy kredyt hipoteczny może podjąć każda osoba, która już posiada kredyt hipoteczny zaciągnięty w innym banku. Starania o refinansowy kredyt hipoteczny nie są procedurą trudną do spełnienia, banki bowiem często proponują uproszczoną procedurę kredytową. Do wniosku o tego rodzaju kredyt należy tylko dołączyć kilka dokumentów, w tym poświadczenie o posiadaniu kredytu hipotecznego w innym banku, odpis z księgi wieczystej, zaświadczenie o dochodach – tu warto nadmienić, że banki coraz częściej wykazują się sporą elastycznością odnośnie akceptowalnych źródeł dochodu i poza umową o pracę na czas określony lub nieokreślony decydują się również na akceptowanie dochodów pobieranych tytułem umowy-zlecenie lub umowy o dzieło, a także innych umów cywilno-prawnych lub kontraktów. Dla zwiększenia możliwości kredytowych kredytobiorcy banki umożliwiają również wzięcie kredytu wspólnie przez kilka osób, które nawet nie muszą nawet stanowić rodziny.

Refinansowy kredyt hipoteczny możemy otrzymać nawet do 95-100% wartości nieruchomości. Możemy także złączyć cel mieszkaniowy z celem dodatkowym. W praktyce wpływa to na fakt, że część otrzymanego kredytu możemy przeznaczyć na przykład na wakacyjny wyjazd. Za należności kredytowe regulowane bez opóźnień banki nagradzają – najczęściej wakacjami kredytowymi, których długość zależna jest od czasu trwania kredytu. Refinansowy kredyt hipoteczny udzielany najczęściej jest w złotówkach i można rozłożyć go w spłacie na okres nawet 35-40 lat.

0 0 votes
Article Rating
2 komentarzy
Newest
Oldest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Przygotowaliśmy ofertę kredytu refinansowego!
1 rok temu

Tanie kredyty refinansowe hipoteczne dla każdego na dowolną kwotę!

 • od 50 000 do 500 000 zł!
 • wydłużony okres spłaty do 40 lat
 • do 100% wartości nieruchomości
 • możliwość wcześniejszej spłaty
 • w przypadku problemów ze spłatą skorzystasz z wakacji kredytowych
 • to Ty sam ustalasz wysokość swojej raty
 • wszystkie formalności online
 • bez wychodzenia z mieszkania
 • darmowa wycena nieruchomości
 • formalności ograniczone do koniecznego minimum
 • pomoc doradcy kredytowego an każdym etapie

Jeżeli szukasz szybkiego i korzystnego kredytu refinansowego, to napisz do Nas już dziś, a przedstawimy Ci najlepszą ofertę! Opisz jakiej kwoty potrzebujesz i z jakiego miasta jesteś.

Marriusz i Beata
1 rok temu

Witam. Interesuje mnie kredyt refinansowy. Chce jak najszybciej przenieść kredyt hipoteczny z Banku Milenium do innego banku i otrzymać dodatkową gotówkę i wydłużyć czas spłaty zobowiązania. Czy ktoś może mi pomóc?

Ważne informacje O serwisie Serwis funkcjonuje na podstawie Regulaminu. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Polityką Prywatności. Używamy Cookies i podobnych technologii. Ważne Administrator nie świadczy usług finansowych i nie jest kredytodawcą, pośrednikiem finansowym lub pośrednikiem kredytowym w rozumieniu Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. 2011 Nr 126 poz. 715). Administrator prowadząc niniejszy Serwisu nie dokonuje czynności faktycznych lub prawnych związanych z przygotowaniem, oferowaniem lub zawieraniem umowy o kredyt konsumencki (pożyczkę) oraz nie uzyskuje z tego tytułu oraz z tytułu prowadzenia ninijeszego Serwisu jakichkolwiek korzyści majątkowych bezpośrednio od jego Użytkowników.

Treści Wszelkie Treści, dane i informacje zawarte w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny a także nie są rekomendacją, usługą doradztwa i pośrednictwa finansowego, inwestycyjnego, prawnego itp. Treści zostały zamieszczone przez Administratora lub podmioty trzecie jedynie w celach publikacji subiektywnych, luźnych i niezobowiązujących poglądów i analiz ich autorów. Administrator nie gwarantuje ich rzetelności, aktualności i zgodności z prawdą i nie bierze odpowiedzialności za ich wykorzystanie. Użytkownik ponosi wyłączne ryzyko wykorzystania Treści, danych i informacji zawartych w Serwisie i w związku z tym powinien dokonać ich samodzielnej weryfikacji.

Weryfikacja zdolności kredytowej Firmy pożyczkowe udzielają pożyczek na podstawie Kodeksu Cywilnego i Ustawy o kredycie konsumenckim. Przed zawarciem umowy firmy pożyczkowe mają obowiązek dokonać weryfikacji zdolności kredytowej konsumentów i oceny ryzyka kredytowego na podstawie informacji uzyskanych od konsumenta lub informacji zawartych w bazie danych lub zbiorze danych kredytodawcy. Konsument ma obowiązek przedstawienia, na żądanie kredytodawcy, dokumentów i informacji niezbędnych do dokonania oceny ryzyka kredytowego. Jeżeli kredytodawcą jest bank, ocena ryzyka kredytowego dokonywana jest przy uwzględnieniu art. 70 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe. W związku z powyższym wszelkie sformułowania użyte w Serwisie, które sugerują, że taka weryfikacja nie istnieje mogą wynikać jedynie z braku aktualności lub rzetelności Treści, w której zostały zamieszczone.

Pożyczaj odpowiedzialnie Pożyczaj w ostateczności na cele, które są niezbędne do życia. Upewnij się, że kwota rat nie będzie dla Ciebie zbyt wysoka i że pożyczkę spłacisz terminowo. Nie pożyczaj gdy nie masz pracy i stałego dochodu. Nie spłacaj pożyczek innymi pożyczkami.

Uwaga! Przed zaciągnięciem pożyczki sprawdź wiarygodność firmy pożyczkowej, umowę oraz warunki pożyczki a przede wszystkim: - całkowity koszt pożyczki, - wysokości oprocentowania, - wysokość prowizji za udzielenie pożyczki i wysokość opłat administracyjnych, przygotowawczych, ubezpieczeń itp., - procedurę na wypadek braku lub nieterminowej spłaty pożyczki w tym wysokość opłat windykacyjnych, za monity, upomnienia, wezwania a także wysokość odsetek karnych, - możliwość, warunki i koszt przedłużenie okresu spłaty pożyczki.

Uwaga! Skutkiem braku lub nieterminowej spłaty pożyczki może być przede wszystkim: - wpisanie do rejestru dłużników i brak możliwości zaciągania kolejnych pożyczek, - zlecenie odzyskania wierzytelności lub sprzedaż jej firmie windykacyjnej, - postępowanie sądowe lub komornicze, - naliczenie dodatkowych kosztów takich jak odsetki karne, opłaty za monity, upomnienia, wezwania, ponaglenia i inne koszty windykacji. Więcej informacji znajdziesz na stronie Komisji Nadzoru Finansowego.

Regulamin Serwisu Polityka Prywatności © 2022 ipocentrum.pl