do 1,5 mln zł nawet na 35 lat

hipoteka, konsolidacja, refinansowanie

Otwórz ➔

0% prowizji

Otwórz ➔

15 banków w jednym miejscu

Otwórz ➔

0% prowizji za udzielenie

0% za wcześniejszą spłatę

wakacje kredytowe

Otwórz ➔

Kredyt hipoteczny dla emerytów i osób starszych

Twoja emerytura nie wystarcza Ci na dobre, godne życie, na które zasługujesz? Tak jak większość emerytów odmawiasz sobie przyjemności? Pieniądze, które otrzymujesz wystarczają Ci tylko na zaspokojenie podstawowych potrzeb? A może pragniesz kupić mieszkanie, ale brak Ci funduszy? Zdecyduj się na kredyt hipoteczny dla emerytów. Dzięki niemu zrozumiesz, że życie po 60 może nabrać żywych kolorów!

To już nie takie trudne!

Kiedyś, zwyczajowo, banki udzielały kredytów hipotecznych w taki sposób, aby między 65-70 rokiem życia, były już one spłacone. Dziś, w czasach gdy przybywa ludzi w podeszłym wieku, gdyż żyjemy coraz dłużej, banki tworzą coraz to nowe oferty dopasowane właśnie do potrzeb emerytów i rencistów. W oczach banków, emeryt to dobry klient – osoba o stabilnej sytuacji finansowej, która zazwyczaj regularnie spłaca pobrane świadczenia, jest rzetelna i uczciwa.

Ile trwa spłata kredytu?

Zazwyczaj emeryci mogą liczyć na 10-15 letni okres kredytowania. Wiele banków jednak, w ogóle nie patrzy na wiek kredytobiorcy. Często, w przypadku dobrego zabezpieczenia kredytu, mogą go otrzymać nawet osoby, które ukończyły 70 rok życia. 10-letni okres spłaty kredytu, to niewiele jak na sporą kwotę kredytu hipotecznego. Krótszy okres kredytowania oznacza większe raty. Niewielka emerytura może nie być wystarczająca na spłacanie takich rat. Większość banków zgadza się, by do kredytu dołączyły dzieci kredytobiorcy. Dzięki temu wydłuża się okres spłaty, a co za tym idzie, raty zmniejszają się.

Odwrócony kredyt hipoteczny, co to takiego?

W połowie grudnia wejdzie w życie ustawa o odwróconych kredytach hipotecznych. Taka forma kredytów istnieje już w kilku innych państwach. Na czym to polega? Osoba starsza zawiązuje umowę z bankiem wg której w zamian za przepisanie nieruchomości na własność banku, instytucja ta wypłaca comiesięczną lub dużą jednorazową należność, uzależnioną od wartości nieruchomości. Co ważne, spadkobiercy będą mieli możliwość odzyskania prawa do nieruchomości, w wypadku, gdy w ciągu 12 miesięcy spłacą zaciągnięty kredyt. Jeśli jednak nie zdecydują się na to, bank wypłaci im różnicę między kredytem, a ceną, za którą sprzedane zostało mieszkanie, o ile oczywiście będzie to wartość dodatnia.

Kredyt hipoteczny dla emerytów to dobre i łatwe rozwiązanie, na zakup nieruchomości lub na uzyskanie dodatku do emerytury. Jeśli wybierzemy sprawdzony bank, mamy gwarancję przejrzystości umowy i wielu korzyści z niej płynących.

0 0 votes
Article Rating
2 komentarzy
Newest
Oldest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Udzielamy kredytów mieszkaniowych dla seniorów!
1 rok temu

Dzień dobry. Jeżeli szukasz korzystnego i szybkiego kredytu hipotecznego bez dużej ilości formalności, to serdecznie zapraszamy do kontaktu. Specjalizujemy się w kredytach hipotecznych dla każdego, a głównie dla seniorów, emerytów i rencistów. Jeżeli masz skończone 60 lat i bank nie chce udzielić ci kredytu mieszkaniowego, to serdecznie zapraszamy do kontaktu. Ze mną zaoszczędzisz swój czas i energię. Pomagam już wiele lat w otrzymaniu kredytów hipotecznych z niskim oprocentowaniem i długim okresem spłaty. Czekamy na Twoje zgłoszenie w komentarzu!

Eugeniusz
1 rok temu

Witam. jestem an emeryturze mam 65 lat, czy jest możliwość zaciągnięcia kredytu na 200 tys zł? Proszę o odp na maila.

Ważne informacje O serwisie Serwis funkcjonuje na podstawie Regulaminu. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Polityką Prywatności. Używamy Cookies i podobnych technologii. Ważne Administrator nie świadczy usług finansowych i nie jest kredytodawcą, pośrednikiem finansowym lub pośrednikiem kredytowym w rozumieniu Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. 2011 Nr 126 poz. 715). Administrator prowadząc niniejszy Serwisu nie dokonuje czynności faktycznych lub prawnych związanych z przygotowaniem, oferowaniem lub zawieraniem umowy o kredyt konsumencki (pożyczkę) oraz nie uzyskuje z tego tytułu oraz z tytułu prowadzenia ninijeszego Serwisu jakichkolwiek korzyści majątkowych bezpośrednio od jego Użytkowników.

Treści Wszelkie Treści, dane i informacje zawarte w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny a także nie są rekomendacją, usługą doradztwa i pośrednictwa finansowego, inwestycyjnego, prawnego itp. Treści zostały zamieszczone przez Administratora lub podmioty trzecie jedynie w celach publikacji subiektywnych, luźnych i niezobowiązujących poglądów i analiz ich autorów. Administrator nie gwarantuje ich rzetelności, aktualności i zgodności z prawdą i nie bierze odpowiedzialności za ich wykorzystanie. Użytkownik ponosi wyłączne ryzyko wykorzystania Treści, danych i informacji zawartych w Serwisie i w związku z tym powinien dokonać ich samodzielnej weryfikacji.

Weryfikacja zdolności kredytowej Firmy pożyczkowe udzielają pożyczek na podstawie Kodeksu Cywilnego i Ustawy o kredycie konsumenckim. Przed zawarciem umowy firmy pożyczkowe mają obowiązek dokonać weryfikacji zdolności kredytowej konsumentów i oceny ryzyka kredytowego na podstawie informacji uzyskanych od konsumenta lub informacji zawartych w bazie danych lub zbiorze danych kredytodawcy. Konsument ma obowiązek przedstawienia, na żądanie kredytodawcy, dokumentów i informacji niezbędnych do dokonania oceny ryzyka kredytowego. Jeżeli kredytodawcą jest bank, ocena ryzyka kredytowego dokonywana jest przy uwzględnieniu art. 70 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe. W związku z powyższym wszelkie sformułowania użyte w Serwisie, które sugerują, że taka weryfikacja nie istnieje mogą wynikać jedynie z braku aktualności lub rzetelności Treści, w której zostały zamieszczone.

Pożyczaj odpowiedzialnie Pożyczaj w ostateczności na cele, które są niezbędne do życia. Upewnij się, że kwota rat nie będzie dla Ciebie zbyt wysoka i że pożyczkę spłacisz terminowo. Nie pożyczaj gdy nie masz pracy i stałego dochodu. Nie spłacaj pożyczek innymi pożyczkami.

Uwaga! Przed zaciągnięciem pożyczki sprawdź wiarygodność firmy pożyczkowej, umowę oraz warunki pożyczki a przede wszystkim: - całkowity koszt pożyczki, - wysokości oprocentowania, - wysokość prowizji za udzielenie pożyczki i wysokość opłat administracyjnych, przygotowawczych, ubezpieczeń itp., - procedurę na wypadek braku lub nieterminowej spłaty pożyczki w tym wysokość opłat windykacyjnych, za monity, upomnienia, wezwania a także wysokość odsetek karnych, - możliwość, warunki i koszt przedłużenie okresu spłaty pożyczki.

Uwaga! Skutkiem braku lub nieterminowej spłaty pożyczki może być przede wszystkim: - wpisanie do rejestru dłużników i brak możliwości zaciągania kolejnych pożyczek, - zlecenie odzyskania wierzytelności lub sprzedaż jej firmie windykacyjnej, - postępowanie sądowe lub komornicze, - naliczenie dodatkowych kosztów takich jak odsetki karne, opłaty za monity, upomnienia, wezwania, ponaglenia i inne koszty windykacji. Więcej informacji znajdziesz na stronie Komisji Nadzoru Finansowego.

Regulamin Serwisu Polityka Prywatności © 2022 ipocentrum.pl