do 1,5 mln zł nawet na 35 lat

hipoteka, konsolidacja, refinansowanie

Otwórz ➔

0% prowizji

Otwórz ➔

15 banków w jednym miejscu

Otwórz ➔

0% prowizji za udzielenie

0% za wcześniejszą spłatę

wakacje kredytowe

Otwórz ➔

Szybki kredyt gotówkowy pod hipotekę

Najlepszy kredyt gotówkowy pod hipotekę dla każdego bez zaświadczeń o dochodach. Porównaj oferty kredytowe online. Wypełnij wniosek i weź kredyt gotówkowy pod hipotekę na dowolny cel. Szybka weryfikacja, brak ukrytych kosztów, pieniądze na już.

Kredyt gotówkowy pod hipotekę to jeden z rodzajów kredytów długoterminowych, którego formą zabezpieczenia jest hipoteka. Jest to taka forma zabezpieczenia wierzytelności, która przyznaje rzeczowe prawo na nieruchomości dłużnika na rzecz wierzyciela. Przyznanie tego prawa odbywa się poprzez sporządzenie aktu notarialnego i wpisania go do księgi wieczystej. W sytuacji, kiedy dłużnik nie jest w stanie spłacić kredytu, wierzyciel na drodze egzekucji sądowej ma prawo przejąć na własność całość lub część nieruchomości. Hipoteka wygasa z chwilą wygaśnięcia wierzytelności zabezpieczonej hipoteką. Inne zabezpieczenia, tzw. tymczasowe (ważne do momentu ustanowienia hipoteki) to np. ubezpieczenie kredytu, weksel, blokada środków na rachunku, poręczenie osoby ze zdolnością kredytową.

Kredyt hipoteczny możemy przeznaczyć na dowolny cel pod zastaw nieruchomości. Takim celem może być zakup samochodu, inwestycje kapitałowe, spłata innych wysokooprocentowanych kredytów konsumpcyjnych, itp. Pożyczkę taką można uruchomić jednorazowo, czyli w całości albo w transzach, czyli w częściach.

Maksymalny okres kredytowania kredytu zabezpieczonego hipoteką waha się w granicach 20-35 lat. Pożyczka taka przyznawana jest w walucie krajowej, a kredytowanie to nawet 75% wartości zabezpieczenia. Niektóre z banków rezygnują z pobierania opłaty transakcyjnej, prowizji za udzielenie kredytu i wyceny wartości nieruchomości poddanej w zastaw. Opłaty za prolongatę kredytu wynoszą ok. 0,5% kwoty prolongowanej. Banki obniżają również marżę, co powoduje niższe raty pożyczki w całym okresie kredytowania. Spłat dokonuje się w ratach równych bądź malejących.

Wszystkie banki posiadają swoich doradców finansowych, którzy odpowiedzą na nurtujące pytania i pomogą załatwić formalności. Wymagane dokumenty to: wniosek o pożyczkę (dostępny na stronie internetowej danego banku), dane wnioskodawców / poręczycieli oraz dowód osobisty i inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość kredytobiorcy. O kredyt można ubiegać się za pomocą Internetu, specjalnej infolinii albo drogą tradycyjną, czyli poprzez wizytę w placówce bankowej.

0 0 votes
Article Rating
1 Komentarz
Newest
Oldest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Najtańsza oferta kredytów gotówkowych w 15 minut na konto!
1 rok temu

Najlepszy kredyt gotówkowy bez formalności i z niskim oprocentowaniem pod hipotekę

Udzielamy wsparcia każdemu na wysokie kwoty bez BIK i na dowód.

Jakie musisz spełnić wymagania?
* Mieć ważny dowód
* Posiadać pełną zdolność do czynności prawnych
* Mieć prawo własności lub współwłasności do nieruchomości (domu, mieszkania, działki, lokalu użytkowego)

Gwarantujemy:
* Kwotę kredytu aż do 500 000 zł!
* Brak weryfikacji baz dłużników
* Bez konieczności wychodzenia z domu
* Bez przedpłat
* Bez poręczycieli

Zostaw namiar do sobie i jeszcze dziś zaciągnij szybki kredyt gotówkowy pod hipotekę!

Ważne informacje O serwisie Serwis funkcjonuje na podstawie Regulaminu. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Polityką Prywatności. Używamy Cookies i podobnych technologii. Ważne Administrator nie świadczy usług finansowych i nie jest kredytodawcą, pośrednikiem finansowym lub pośrednikiem kredytowym w rozumieniu Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. 2011 Nr 126 poz. 715). Administrator prowadząc niniejszy Serwisu nie dokonuje czynności faktycznych lub prawnych związanych z przygotowaniem, oferowaniem lub zawieraniem umowy o kredyt konsumencki (pożyczkę) oraz nie uzyskuje z tego tytułu oraz z tytułu prowadzenia ninijeszego Serwisu jakichkolwiek korzyści majątkowych bezpośrednio od jego Użytkowników.

Treści Wszelkie Treści, dane i informacje zawarte w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny a także nie są rekomendacją, usługą doradztwa i pośrednictwa finansowego, inwestycyjnego, prawnego itp. Treści zostały zamieszczone przez Administratora lub podmioty trzecie jedynie w celach publikacji subiektywnych, luźnych i niezobowiązujących poglądów i analiz ich autorów. Administrator nie gwarantuje ich rzetelności, aktualności i zgodności z prawdą i nie bierze odpowiedzialności za ich wykorzystanie. Użytkownik ponosi wyłączne ryzyko wykorzystania Treści, danych i informacji zawartych w Serwisie i w związku z tym powinien dokonać ich samodzielnej weryfikacji.

Weryfikacja zdolności kredytowej Firmy pożyczkowe udzielają pożyczek na podstawie Kodeksu Cywilnego i Ustawy o kredycie konsumenckim. Przed zawarciem umowy firmy pożyczkowe mają obowiązek dokonać weryfikacji zdolności kredytowej konsumentów i oceny ryzyka kredytowego na podstawie informacji uzyskanych od konsumenta lub informacji zawartych w bazie danych lub zbiorze danych kredytodawcy. Konsument ma obowiązek przedstawienia, na żądanie kredytodawcy, dokumentów i informacji niezbędnych do dokonania oceny ryzyka kredytowego. Jeżeli kredytodawcą jest bank, ocena ryzyka kredytowego dokonywana jest przy uwzględnieniu art. 70 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe. W związku z powyższym wszelkie sformułowania użyte w Serwisie, które sugerują, że taka weryfikacja nie istnieje mogą wynikać jedynie z braku aktualności lub rzetelności Treści, w której zostały zamieszczone.

Pożyczaj odpowiedzialnie Pożyczaj w ostateczności na cele, które są niezbędne do życia. Upewnij się, że kwota rat nie będzie dla Ciebie zbyt wysoka i że pożyczkę spłacisz terminowo. Nie pożyczaj gdy nie masz pracy i stałego dochodu. Nie spłacaj pożyczek innymi pożyczkami.

Uwaga! Przed zaciągnięciem pożyczki sprawdź wiarygodność firmy pożyczkowej, umowę oraz warunki pożyczki a przede wszystkim: - całkowity koszt pożyczki, - wysokości oprocentowania, - wysokość prowizji za udzielenie pożyczki i wysokość opłat administracyjnych, przygotowawczych, ubezpieczeń itp., - procedurę na wypadek braku lub nieterminowej spłaty pożyczki w tym wysokość opłat windykacyjnych, za monity, upomnienia, wezwania a także wysokość odsetek karnych, - możliwość, warunki i koszt przedłużenie okresu spłaty pożyczki.

Uwaga! Skutkiem braku lub nieterminowej spłaty pożyczki może być przede wszystkim: - wpisanie do rejestru dłużników i brak możliwości zaciągania kolejnych pożyczek, - zlecenie odzyskania wierzytelności lub sprzedaż jej firmie windykacyjnej, - postępowanie sądowe lub komornicze, - naliczenie dodatkowych kosztów takich jak odsetki karne, opłaty za monity, upomnienia, wezwania, ponaglenia i inne koszty windykacji. Więcej informacji znajdziesz na stronie Komisji Nadzoru Finansowego.

Regulamin Serwisu Polityka Prywatności © 2022 ipocentrum.pl