do 1,5 mln zł nawet na 35 lat

hipoteka, konsolidacja, refinansowanie

Otwórz ➔

0% prowizji

Otwórz ➔

15 banków w jednym miejscu

Otwórz ➔

0% prowizji za udzielenie

0% za wcześniejszą spłatę

wakacje kredytowe

Otwórz ➔

Inwestycyjny kredyt hipoteczny – kompedium wiedzy

Lepiej nie czekać i nie liczyć na to, że wygrasz w loterii. Zdecyduj się na kredyt hipoteczny inwestycyjny, który pozwoli zgromadzić niezbędny kapitał na rozwój firmy. Poznaj, jakie kredyty hipoteczne inwestycyjne są dostępne na rynku i rozwiń swoją działalność.

Kredyty nie są już produktem finansowym, z którego klienci obawiają się skorzystać. Są świadomi tego, że te właśnie produkty finansowe pozwalają im na skuteczny rozwój. Kredyty inwestycyjne, a dokładnie inwestycyjne hipoteczne są narzędziem, które umożliwia rozwój prowadzonej działalności. Jeżeli właściciel firmy, chce aby prowadzone przez niego przedsiębiorstwo działało coraz bardziej profesjonalnie albo było nowoczesne to właśnie kredyt inwestycyjny może to umożliwić.

Kredyty inwestycyjne z zabezpieczeniem w postaci założenia hipoteki to sfinansowanie potrzeb osób, które prowadzą własną działalność gospodarczą. Chociaż należy zaznaczyć, że tego rodzaju kredyty nie są wyłącznie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Z kredytów inwestycyjnych korzystają duże i bardzo duże firmy i spółki, które na przykład chcą dokonać przejęcia innej firmy.

Należy wiedzieć, że kredyty inwestycyjne mogą wykorzystywane do zakupu dóbr materialnych, jak i niematerialnych. Tego rodzaje inwestycje mogą przyczynić się do powiększenia zdolności wytwórczych i produkcyjnych w przypadku w firmy produkcyjnej. Z kolei w przypadku firmy usługowej można udoskonalić swoją ofertę albo zdecydować się na uruchomienie kolejnych usług.

Kredyty inwestycyjne to również szansa na to, że dzięki nim będzie można odnowić starą już infrastrukturę firmy. Ponadto można kupić nowe oprogramowanie albo zdecydować się na zakup własności niematerialnych. W przypadku tego rodzaju kredytu możliwości wykorzystanie środków finansowych są szerokie. Na pewno jest to dobre rozwiązanie w przypadku, gdy właściciel firmy chce ją rozbudować.

Zarządzaj własnym kredytem

 • Kredyt hipoteczny inwestycyjny ma wiele zalet, które umożliwiają samodzielne zarządzanie swoim zadłużeniem. Dla ludzi, którzy nie lubią ograniczeń i zobowiązań może być to doskonałe rozwiązanie.
 • Kredytobiorca gromadzi kapitał na spłatę kredytu hipotecznego na rachunku inwestycyjnym i spłaca zadłużenie dopiero po upływie czasu kredytowania.
 • Nie ma obowiązku comiesięcznej wpłaty pieniędzy na rachunek. Możemy robić to zarówno co miesiąc, jak i co dwa. Nikt tego nie weryfikuje więc sami decydujemy o terminie i częstotliwości wpłaty gotówki na rachunek inwestycyjny.
 • Kwota jaką wpłacamy może być zmienna. Nie mamy żadnych zobowiązań, dotyczących wysokości pieniędzy, jaką mamy przeznaczać za każdym razem na spłatę naszego kredytu.
 • Kredyt hipoteczny inwestycyjny nie obejmuje żadnych dodatkowych ubezpieczeń, co za tym idzie, nie ponosimy żadnych dodatkowych kosztów.
 • Kredytobiorca ma możliwość odpisania od podatku stopy procentowej kredytu.

Oferta banku

Nie wszystkie banki mają w swojej ofercie taki rodzaj kredytu. Jest on związany z pewnym ryzykiem, ponieważ inwestycje kapitałowe są niestabilne i mogą pociągać za sobą wiele niekorzystnych konsekwencji zarówno dla banku, jak i klienta. Oto przykładowa oferta kredytu hipotecznego inwestycyjnego:

 • kwota kredytu: do 1 200 000 PLN
 • okres kredytowania: do 180 miesięcy
 • odsetki od kredytu pomniejszają podstawę opodatkowania
 • brak konieczności sporządzania biznes planu
 • finansowanie do 100% inwestycji brutto (z VAT)
0 0 votes
Article Rating
2 komentarzy
Newest
Oldest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Dobre inwestycje z naszym kredytem hipotecznym!
1 rok temu

Najtańsze inwestycyjne kredyty hipoteczne dla osób fizycznych i firm z ograniczonymi formalnościami!

Chcesz znać więcej szczegółów, to napisz do nas już dziś, a prześlemy Ci najlepszą ofertę kredytową jaką znajdziesz na naszym rynku finansowym!

 • kredyt inwestycyjny hipoteczny bez zabezpieczeń nawet do 1 000 000 zł!
 • sfinansujemy do 100% wartości Twojej inwestycji
 • niskie oprocentowanie
 • długi okres spłaty nawet do 30 lat!

Czekamy na Twój odzew, napisz do Nas już dziś jakiego kredytu potrzebujesz!

AAAA
1 rok temu

witam. Potrzebuje kredytu inwestycyjnego na firmę na 30 000 zł. Proszę o pomoc i przygotowani wstępnej oferty. Pozdrawiam

Ważne informacje O serwisie Serwis funkcjonuje na podstawie Regulaminu. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Polityką Prywatności. Używamy Cookies i podobnych technologii. Ważne Administrator nie świadczy usług finansowych i nie jest kredytodawcą, pośrednikiem finansowym lub pośrednikiem kredytowym w rozumieniu Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. 2011 Nr 126 poz. 715). Administrator prowadząc niniejszy Serwisu nie dokonuje czynności faktycznych lub prawnych związanych z przygotowaniem, oferowaniem lub zawieraniem umowy o kredyt konsumencki (pożyczkę) oraz nie uzyskuje z tego tytułu oraz z tytułu prowadzenia ninijeszego Serwisu jakichkolwiek korzyści majątkowych bezpośrednio od jego Użytkowników.

Treści Wszelkie Treści, dane i informacje zawarte w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny a także nie są rekomendacją, usługą doradztwa i pośrednictwa finansowego, inwestycyjnego, prawnego itp. Treści zostały zamieszczone przez Administratora lub podmioty trzecie jedynie w celach publikacji subiektywnych, luźnych i niezobowiązujących poglądów i analiz ich autorów. Administrator nie gwarantuje ich rzetelności, aktualności i zgodności z prawdą i nie bierze odpowiedzialności za ich wykorzystanie. Użytkownik ponosi wyłączne ryzyko wykorzystania Treści, danych i informacji zawartych w Serwisie i w związku z tym powinien dokonać ich samodzielnej weryfikacji.

Weryfikacja zdolności kredytowej Firmy pożyczkowe udzielają pożyczek na podstawie Kodeksu Cywilnego i Ustawy o kredycie konsumenckim. Przed zawarciem umowy firmy pożyczkowe mają obowiązek dokonać weryfikacji zdolności kredytowej konsumentów i oceny ryzyka kredytowego na podstawie informacji uzyskanych od konsumenta lub informacji zawartych w bazie danych lub zbiorze danych kredytodawcy. Konsument ma obowiązek przedstawienia, na żądanie kredytodawcy, dokumentów i informacji niezbędnych do dokonania oceny ryzyka kredytowego. Jeżeli kredytodawcą jest bank, ocena ryzyka kredytowego dokonywana jest przy uwzględnieniu art. 70 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe. W związku z powyższym wszelkie sformułowania użyte w Serwisie, które sugerują, że taka weryfikacja nie istnieje mogą wynikać jedynie z braku aktualności lub rzetelności Treści, w której zostały zamieszczone.

Pożyczaj odpowiedzialnie Pożyczaj w ostateczności na cele, które są niezbędne do życia. Upewnij się, że kwota rat nie będzie dla Ciebie zbyt wysoka i że pożyczkę spłacisz terminowo. Nie pożyczaj gdy nie masz pracy i stałego dochodu. Nie spłacaj pożyczek innymi pożyczkami.

Uwaga! Przed zaciągnięciem pożyczki sprawdź wiarygodność firmy pożyczkowej, umowę oraz warunki pożyczki a przede wszystkim: - całkowity koszt pożyczki, - wysokości oprocentowania, - wysokość prowizji za udzielenie pożyczki i wysokość opłat administracyjnych, przygotowawczych, ubezpieczeń itp., - procedurę na wypadek braku lub nieterminowej spłaty pożyczki w tym wysokość opłat windykacyjnych, za monity, upomnienia, wezwania a także wysokość odsetek karnych, - możliwość, warunki i koszt przedłużenie okresu spłaty pożyczki.

Uwaga! Skutkiem braku lub nieterminowej spłaty pożyczki może być przede wszystkim: - wpisanie do rejestru dłużników i brak możliwości zaciągania kolejnych pożyczek, - zlecenie odzyskania wierzytelności lub sprzedaż jej firmie windykacyjnej, - postępowanie sądowe lub komornicze, - naliczenie dodatkowych kosztów takich jak odsetki karne, opłaty za monity, upomnienia, wezwania, ponaglenia i inne koszty windykacji. Więcej informacji znajdziesz na stronie Komisji Nadzoru Finansowego.

Regulamin Serwisu Polityka Prywatności © 2022 ipocentrum.pl