do 1,5 mln zł nawet na 35 lat

hipoteka, konsolidacja, refinansowanie

Otwórz ➔

0% prowizji

Otwórz ➔

15 banków w jednym miejscu

Otwórz ➔

0% prowizji za udzielenie

0% za wcześniejszą spłatę

wakacje kredytowe

Otwórz ➔

Kredyt hipoteczny na zakup działek rolnych

Wysoki kredyt na działkę rolną bez poręczycieli jedynie na dowód. Szybka decyzja kredytowa dla każdego online. Niskie raty, dobre warunki, najlepsze kredyty na działki rolne w Twojej okolicy. Wyślij wniosek online już dziś. Pieniądze na koncie tego samego dnia.

Wybór odpowiedniej działki to zawsze długotrwały proces, podczas którego należy wziąć pod uwagę wiele różnych czynników. Lokalizacja, dojazd, ukształtowanie terenu, otoczenie itp. W przypadku działek rolnych niezwykle duże znaczenie ma również rodzaj gleby. Rodzaj działki i jej cechy mają bezpośredni wpływ na załatwianie kredytu na sfinansowanie kupna tejże działki. Czynniki, mające podstawowe znaczenie to zagadnienia dotyczące własności nieruchomości: to czy istnieje księga wieczysta lub czy jest aktualna. Należy określić również czy jest to własność, współwłasność, czy mamy do czynienia z użytkowaniem wieczystym. Trzeba także sprawdzić, czy działka nie jest obciążona hipoteką. Kredytobiorca powinien rozeznać się w sytuacji prawnej działki przed udaniem się do banku, ponieważ wszelkie niepewności i niejasności mogą skomplikować i opóźnić procedurę przyznania kredytu. Wiele przeszkód, jak np. zdezaktualizowany wpis w księdze wieczystej, można usunąć jeszcze przed zakupem przy odrobinie chęci sprzedającego. Brak aktualnej księgi wieczystej może stanowić problem, ale wiele banków przyjmuje również inny dokument potwierdzający stan prawny nieruchomości, np. akt notarialny kupna nieruchomości przez poprzedniego właściciela.

Należy przypomnieć, że działka rolna z zasady nie jest przeznaczona do zabudowania (choć możliwe jest jej odrolnienie w przypadku gruntów niższej klasy) i w związku z tym otrzymanie kredytu hipotecznego na jej zakup może być niekiedy problematyczne. Nie każdy bank zgodzi się na taki rodzaj kredytowania w tym przypadku.

Alternatywą dla kredytu hipotecznego jest inny, niestety droższy produkt bankowy, a mianowicie pożyczka hipoteczna zabezpieczona posiadaną przez kredytobiorcę inną nieruchomością. Przed udaniem się do banku warto przeanalizować szereg ofert dostępnych na rynku i odpowiedzieć sobie na parę pytań. Jak wysoki będzie nasz wkład własny? Na jaki czas zaciągamy kredyt? Czy bierzemy pod uwagę kredyt denominowany w obcej walucie?

Osoby niedysponujące wysokim wkładem własnym powinny zwrócić swą uwagę na banki oferujące kredyty na 100% wartości nieruchomości (określane współczynnikiem LTV). Zwykle skredytowanie inwestycji wymaga ubezpieczenia brakującej części wkładu własnego. Poszczególne banki przyjmują różne maksymalne okresy spłaty kredytu na kupno działki. Rozbieżność ta wynosi od 7 do 30 lat. Kredytobiorca ma także możliwość wyboru kredytu walutowego, który zapewnia niższe oprocentowanie, jednak naraża na ryzyko kursowe, a wiele banków w takim przypadku wymaga większego wkłady własnego.

Przy udzielaniu kredytu bank bierze pod uwagę oczywiście zdolność kredytową i wypłacalność klienta. Będzie chciał określić stan prawny działki i jej wartość. Kredytobiorca zostanie poproszony również o inne dokumenty takie jak: zaświadczenie o osiąganych przez niego dochodach, wypis z rejestru gruntów nabywanej działki, odpis z księgi wieczystej, wyceny nieruchomości przez rzeczoznawcę, umowy sprzedaży działki (akt notarialny lub umowa przedwstępna).

Najlepszy kredyt na działkę rolna bez wychodzenia z domu dla każdego online. Porównaj oferty kredytów i wybierz najtańszy. Szybka decyzja kredytowa, małe oprocentowanie, ciekawe warunki, możliwość odroczenia spłaty rat. Specjalnie dla Ciebie już dziś przez Internet kredyty na działki rolne.

Kredyt hipoteczny to jeden z rodzajów długoterminowych kredytów bankowych, który zabezpiecza się hipoteką. Jest to forma zabezpieczenia wierzytelności, polegająca na przyznaniu rzeczowego prawa na nieruchomości dłużnika na rzecz wierzyciela. Odbywa się to poprzez sporządzenie aktu notarialnego i wpisanie go do księgi wieczystej. W przypadku kiedy dłużnik nie jest w stanie wywiązać się z tego zobowiązania, wierzyciel ma prawo do przejęcia całej nieruchomości lub jej części na własność, jednak nie odbywa się to samoistnie, lecz na drodze egzekucji sądowej. Wygaśnięcie hipoteki następuje na skutek wygaśnięcia wierzytelności zabezpieczonej hipoteką. Innymi, tzw. tymczasowymi zabezpieczeniami (do czasu ustanowienia hipoteki) są: ubezpieczenie kredytu, weksel, blokada środków na rachunku lub poręczenie osoby trzeciej, którą cechuje zdolność kredytowa.

Kredyty hipoteczne dzieli się na trzy kategorie ze względu na cel ich zaciągania. Jedną z nich jest pożyczka hipoteczna, która przyznaje środki na dowolny cel nie zawsze związany z budową lub zakupem nieruchomości.

Druga to kredyt budowlano-hipoteczny, który przeznaczony jest dla osób fizycznych, spółdzielni lub deweloperów, chcących wybudować dom. Kredyt ten może być uruchomiony jednorazowo w całości lub w transzach, czyli małych częściach. Sposób wybrania kredytu ma znaczenie, ponieważ w przypadku uruchomienia transz, odsetki naliczane są od kwoty, która została wykorzystana, a nie od całej sumy. Do wniosku o taki kredyt należy dołączyć kosztorys, aby później można było rozliczyć wydatki na podstawie wszystkich faktur.

Ostatnim z kredytów jest kredyt hipoteczny udzielany na zakup domu, mieszkania albo innych nieruchomości, takiej jak np. działki pod zabudowę. W tym przypadku nie można zdecydować o sposobie uruchomienia go, ponieważ bank przelewa całość pożyczanej kwoty na rachunek sprzedającego daną nieruchomość (np. dewelopera) na podstawie umowy kupna-sprzedaży. Oznacza to, że pieniądze, które musimy zapłacić za daną nieruchomość, wpłacane są od razu na konto osoby, która nam ją sprzedała.

Kredytobiorca może wybrać walutę, w jakiej będzie mu korzystniej zaciągnąć kredyt. Mogą to być oczywiście „złotówki” lub inne waluty. W tym drugim przypadku kredyt udzielany jest w walucie krajowej, ale w dniu podpisywania umowy jego wartość przeliczana jest według bieżącego kursu na walutę obcą. Harmonogram rat podawany jest w walucie obcej, jednak spłata dokonywana jest w walucie krajowej po przeliczeniu według kursu na dany dzień. Do tej pory najczęściej wybieraną walutą przez Polaków był frank szwajcarski, jednak ostatnie zawirowania na giełdzie światowej rzuciły cień wątpliwości na opłacalność tej jednostki monetarnej.

Banki oferujące kredyty hipoteczne na zakup nieruchomości prześcigają się w różnorodności udogodnień dla swoich klientów m.in. szybkim podjęciem decyzji o przyznanie kredytu, niskimi ratami i okresem kredytowania nawet do 35 lat.

Korzystny kredyt na zakup ziemi rolnej bez zabezpieczeń i dodatkowych poręczycieli. Najlepsze oferty online – porównaj je z rankingiem. Natychmiastowa akceptacja wniosków, niskie oprocentowanie, małe raty, pieniądze na dowolny cel. Tanie kredyty na zakup ziemi rolnej.

Osoby chcące prowadzić gospodarstwo rolne muszą zastanowić się nad tym, w jaki sposób sfinansują swoje działania. Rząd chcąc zachęcić rolników do powiększania swych gospodarstw podjął decyzję o pokryciu części odsetek od zobowiązań finansowych pobieranych na zakup ziemi rolnej. Dużo banków zaczęło wprowadzać do swej oferty kredyt inwestycyjny dla rolników.

Dla kogo?

Propozycje banków obejmują zarówno klientów konsumentów prowadzących działalność rolniczą, ale także osoby fizyczne. Czas spłaty w ofertach bankowych wynosi do piętnastu lat. Celem, na który kredyt mógł być brany mogło być powstanie, albo powiększanie gospodarstwa rolnego, w niektórych wypadkach celem mogło być stworzenie działu specjalnego produkcji rolnej.

Zakres pożyczek może również obejmować powiększenie produkcji agrarnej, poprawę wykorzystania zasobów ludzkich w pracy, czy kreację bazy surowcowej. Oprocentowanie takiego kredytu może wynosić już od 0,4% do 1,5%. Kredyt taki może stanowić refinansowanie poprzednich zadłużeń, Trafiają się oferty, w których wsparcie finansowe na zakup gruntów rolnych pozwala na pokrycie 70% wartości nabywanej ziemi.

Dodaj komentarz