do 1,5 mln zł nawet na 35 lat

hipoteka, konsolidacja, refinansowanie

Otwórz ➔

0% prowizji

Otwórz ➔

15 banków w jednym miejscu

Otwórz ➔

0% prowizji za udzielenie

0% za wcześniejszą spłatę

wakacje kredytowe

Otwórz ➔

Kredyty hipoteczne – najlepsze oferty. Chcesz kupić mieszkanie na kredyt?

Polecane artykuły

Najnowsze

Aktualizowane

Dyskusje

Najnowsze komentarze

  • Amadeusz 2022-01-21 11:31:22 Witam, zastanawiam się nad zaciągnięcie kredytu hipotecznego na remont mojego domu na wsi, robię to pierwszy raz i prosiłbym o jakieś rady co do wyboru najlepszego, z góry dziękuję > Kredyty i pożyczki hipoteczne na remont lub wykończenie mieszkania i domu

  • Kasia i Adam 2022-01-14 10:01:23 Witam serdecznie. Razem z mężem szukamy kredytu hipotecznego na 400 000 zł. Nie mamy żadnych oszczędności. Ale mamy działkę. Stąd pytanie – a czy ziemia pod ten dom wielkości prawie trzydzieści arów może być przyjęta jako wkład własny przy ubieganiu się o taki kredyt hipoteczny online? Niestety żaden bank nam nie udzieli kredytu, bo nie mamy dostatecznych zarobków, mamy tylko tą działkę i dlatego szukamy alternatywnych rozwiązań w instytucjach niebankowych. Pozdrawiamy i czekamy na jakieś podpowiedzi. > Szybki kredyt hipoteczny wniosek online przez internet

  • Darek 2021-12-28 12:01:57 Potrzebuje pożyczki w wysokości 4000 pln. Jestem polakiem i mam dowód osobisty jednak pracuję i mieszkam w Niemczech i uzyskuje dochody stałe z pracy na czas nieokreślony w wysokości 2400 € > Kredyty i pożyczki hipoteczne dla osób pracujących za granicą

  • Jarosław 2021-12-28 12:01:14 Witam. Potrzebuje pilnego kredytu na dokonczenie budowy. Mam zarobki z UK. proszę o przesłanie oferty na już! > Kredyty i pożyczki hipoteczne dla osób pracujących za granicą

  • Mirosławw 2021-12-09 11:49:54 Czy orientujecie się może czy istnieją na rynku jakieś pożyczki konkretnie właśnie na zakup działki rolnej??? Ale nie jestem rolnikiem. Nie dostane kredytu hipotecznego w banku. Bardzo proszę o odpowiedź. > Kredyt hipoteczny na zakup działek rolnych

Ważne informacje O serwisie Serwis funkcjonuje na podstawie Regulaminu. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Polityką Prywatności. Używamy Cookies i podobnych technologii. Ważne Administrator nie świadczy usług finansowych i nie jest kredytodawcą, pośrednikiem finansowym lub pośrednikiem kredytowym w rozumieniu Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. 2011 Nr 126 poz. 715). Administrator prowadząc niniejszy Serwisu nie dokonuje czynności faktycznych lub prawnych związanych z przygotowaniem, oferowaniem lub zawieraniem umowy o kredyt konsumencki (pożyczkę) oraz nie uzyskuje z tego tytułu oraz z tytułu prowadzenia ninijeszego Serwisu jakichkolwiek korzyści majątkowych bezpośrednio od jego Użytkowników.

Treści Wszelkie Treści, dane i informacje zawarte w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny a także nie są rekomendacją, usługą doradztwa i pośrednictwa finansowego, inwestycyjnego, prawnego itp. Treści zostały zamieszczone przez Administratora lub podmioty trzecie jedynie w celach publikacji subiektywnych, luźnych i niezobowiązujących poglądów i analiz ich autorów. Administrator nie gwarantuje ich rzetelności, aktualności i zgodności z prawdą i nie bierze odpowiedzialności za ich wykorzystanie. Użytkownik ponosi wyłączne ryzyko wykorzystania Treści, danych i informacji zawartych w Serwisie i w związku z tym powinien dokonać ich samodzielnej weryfikacji.

Weryfikacja zdolności kredytowej Firmy pożyczkowe udzielają pożyczek na podstawie Kodeksu Cywilnego i Ustawy o kredycie konsumenckim. Przed zawarciem umowy firmy pożyczkowe mają obowiązek dokonać weryfikacji zdolności kredytowej konsumentów i oceny ryzyka kredytowego na podstawie informacji uzyskanych od konsumenta lub informacji zawartych w bazie danych lub zbiorze danych kredytodawcy. Konsument ma obowiązek przedstawienia, na żądanie kredytodawcy, dokumentów i informacji niezbędnych do dokonania oceny ryzyka kredytowego. Jeżeli kredytodawcą jest bank, ocena ryzyka kredytowego dokonywana jest przy uwzględnieniu art. 70 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe. W związku z powyższym wszelkie sformułowania użyte w Serwisie, które sugerują, że taka weryfikacja nie istnieje mogą wynikać jedynie z braku aktualności lub rzetelności Treści, w której zostały zamieszczone.

Pożyczaj odpowiedzialnie Pożyczaj w ostateczności na cele, które są niezbędne do życia. Upewnij się, że kwota rat nie będzie dla Ciebie zbyt wysoka i że pożyczkę spłacisz terminowo. Nie pożyczaj gdy nie masz pracy i stałego dochodu. Nie spłacaj pożyczek innymi pożyczkami.

Uwaga! Przed zaciągnięciem pożyczki sprawdź wiarygodność firmy pożyczkowej, umowę oraz warunki pożyczki a przede wszystkim: - całkowity koszt pożyczki, - wysokości oprocentowania, - wysokość prowizji za udzielenie pożyczki i wysokość opłat administracyjnych, przygotowawczych, ubezpieczeń itp., - procedurę na wypadek braku lub nieterminowej spłaty pożyczki w tym wysokość opłat windykacyjnych, za monity, upomnienia, wezwania a także wysokość odsetek karnych, - możliwość, warunki i koszt przedłużenie okresu spłaty pożyczki.

Uwaga! Skutkiem braku lub nieterminowej spłaty pożyczki może być przede wszystkim: - wpisanie do rejestru dłużników i brak możliwości zaciągania kolejnych pożyczek, - zlecenie odzyskania wierzytelności lub sprzedaż jej firmie windykacyjnej, - postępowanie sądowe lub komornicze, - naliczenie dodatkowych kosztów takich jak odsetki karne, opłaty za monity, upomnienia, wezwania, ponaglenia i inne koszty windykacji. Więcej informacji znajdziesz na stronie Komisji Nadzoru Finansowego.

Regulamin Serwisu Polityka Prywatności © 2022 ipocentrum.pl